This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Khi thuyết trình bằng tiếng anh các câu thường được dùng là gì

url I’m going to take a look at… (Tôi sẽ xem xét về…) I’m going to give you some facts and figures… (Tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài sự kiện và con số…) I’m going to concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào…) – học tiếng anh giao tiếp I’m going to fill

Tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ khác nhau thế nào

uu-tien-cho-hoc-ngoai-ngu Chào Brittney. Bạn nói đúng. Có những điểm khác biệt nổi tiếng giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ nhưng sự khác biệt đó sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu bạn tới Anh làm việc. Brittney từ Hoa Kỳ hỏi: Tôi là một sinh viên Mỹ muốn xin việc làm tại

Trong tiếng Anh Afraid có những nghĩa gì?

1d9fb7b5f61a11b9a3655fabd0223cf5 Nhưng cần chú ý là tính từ ‘afraid’ không thể dùng như bổ ngữ cho danh từ, tức là không bao giờ đứng trước danh từ trong tiếng Anh, vì thế chúng ta không thể nói về ‘an easily afraid person’. Afraid không được dùng như vậy trong tiếng Anh. Câu hỏi của bạn Faroush

Cấu trúc câu với động từ đi kèm bạn đã biết cách dùng đúng

co-nen-hoc-gia-su-tieng-anh-tai-nha-khong Tuy nhiên ở trong câu thứ hai chúng ta không dùng động từ nguyên thể ‘to play’, mà chúng ta nói ‘playing’. Và đây là dạng danh động từ, “the gerund form of a verb”, như playing, starting. Câu hỏi của Nguyệt từ Việt Nam: Tôi muốn biết sự khác nhau giữa “start doing ”

Cần gấp đôi phụ âm khi nào trong tiếng anh

english2 I’m hoping to see her on Thursday. I hope she’s feeling better by then. (Tôi hy vọng sẽ gặp cô ấy vào thứ năm. Tôi mong là khi đó cô ấy cảm thấy khỏe hơn rồi). Keep smiling! If you can smile in spite of your illness, you’ll win through.(Hãy luôn mỉm cười! Nếu bạn

Cách nhận biết âm câm trong tiếng Anh

gia-su-tieng-anh-tai-quan-dong-da-ha-noi • thought [θɔ:t] • through [θu:] • daughter [‘dɔ:tə] • light [lait] • might [mait] • right [rait] • fight [fait] • weigh [wei] Trong tiếng Anh luôn có nguyên tắc sử dụng mạo từ “a”,”an” trước các danh từ.Và “a” thường đứng trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm,”an” đứng trước các

“Person, Persons, People, Peoples” trong tiếng anh phân biệt thế nào

hoc-tieng-anh-qua-flash-songs Persons (plural) is a very formal word. We only use it in rather legalistic contexts: [notice in a lift] Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted. – Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn

Learn English – Cách Học Tiếng Anh – Học Tiếng Anh Hiệu Quả