Dùng Từ Trong Tiếng Anh

“Person, Persons, People, Peoples” trong tiếng anh phân biệt thế nào

hoc-tieng-anh-qua-flash-songs Persons (plural) is a very formal word. We only use it in rather legalistic contexts: [notice in a lift] Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted. – Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn

Các cụm từ hay nhầm lẫn trong Tiếng Anh nhất là gì

hoc-tieng-anh-giao-tiep Trong tiếng Anh ta dùng lối nói “on holiday”. Người Mỹ thường dùng từ “vacation”. Người Anh dùng “vacation” để chỉ thời gian đại học nghỉ học. Holiday được dùng trong tiếng Anh của người Mỹ chỉ ngày nghỉ lễ (như Lễ Tạ ơn, Giáng Sinh) mà học không phải làm việc trong ngày đó.

Phân biệt “Among and Between” như thế nào

tim-gia-su-tieng-anh-anh-van-lop-12-ltdh-tai-tphcm b) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho ba đứa trẻ She divided the cake between the three children.(sai) She divided the cake among the three children. (đúng ) AMONG – BETWEEN (giữa ,trong số ) a) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho hai đứa trẻ She divided the cake among the

Cách sử dụng Do và Make bạn đã biết chưa

nguyen-tac-hoc-tieng-anh-hieu-qua Dùng “do” khi nói “làm” một cách chung chung, không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ: something, nothing, anything, everything… Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không

Đâu là những cụm từ có giới từ thông dụng nhất

trung-tam-day-tieng-anh-giao-tiep Don’t use that dictionary. I’ts out of date. (Đừng dùng cuốn từ điển đó, nó lỗi thời rồi.) Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp. From time to time (occasionally): thỉnh thoảng. We visit the museum from time to time (Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.) Out of town (away): đi vắng,