Ngữ Pháp Tiếng Anh

Mạo từ trong ngữ pháp tiếng anh được dùng như thế nào

loi-ich-cua-viec-hoc-tieng-anh 2. Một so sánh hay một tính từ so sánh làm cho danh từ trở nên cụ thể: The tallest man in the crowd is 2 m tall.[chỉ có một người đàn ông cao nhất trong đám đông]. Ví dụ khác: Please read the fourth paragraph on page 3. [Chỉ có 1 đoạn văn số

Tìm hiểu về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong ngữ pháp tiếng anh

ngu-phap-tieng-anh-su-dung-wake-up-get-up-1 Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ. (Ngữ pháp tiếng Anh) Trong

“get up” và “wake up” trong tiếng anh khác nhau thế nào

nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-hoc-tieng-anh Việc tỉnh giấc này có thể do thứ gì đó (something) hay ai đó (someone) tác động lên bạn. Khi đó, cụm từ này thường được dùng theo dạng “wake soneone up”. (Ngữ pháp tiếng Anh) Một số người có thói quen dịch là “thức dậy” như tiếng Việt mà không biết hai cụm động